Първоначална регистрация на газови уредби

В автосервиз Топес извършваме услуга по първоначална регистрация на газови уредби.

За целта ви е необходим:

Протокол за поставената АГУ от оторизиран сервиз.

В Автосервиз Топес ще направим проверка на инсталираната газова система. След проверката ще Ви  издадем сертификат, необходим Ви за смяна на талоните (малък и голям) на Вашия автомобил в КАТ.