НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГТП -  Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия. - Полица от валидна застраховка гражданска отговорност. - Ако автомобилът има


27.04.2020 / от topesbg.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „ТОПЕС” ООД за извършване на ремонт на МПС.

I. Общи положения1. С настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил (наричани по-нататък за краткост „Общи условия“) се уреждат взаимоотношенията между „ТОПЕС” ООД (накратко СЕРВИЗ) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт


24.04.2009 / от topesbg.com