"ТОПЕС" ООД изпълнява Договор № BG16RFOP002-2.089-4479-R001 по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Подкрепата е за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Обща стойност на помощта: 50 000 лв., където финансовият принос на ЕС е 100%


20.08.2021 / от topesbg.com

ГТП В Автоцентър ТОПЕС

Извършваните годишни технически прегледи са на професионално ниво. Центърът изпраща и напомнящ СМС, когато прегледът на превозното средство е на път да изтече, което улеснява водачите изключително много


22.04.2020 / от topesbg.com