"ТОПЕС" ООД изпълнява Договор № BG16RFOP002-2.089-4479-R001 по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020


20.08.2021 / от ТОПЕС ООД

Подкрепата е за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност на помощта: 50 000 лв., където финансовият принос на ЕС е 100%