Годишни технически прегледи /ГТП/

Фирма Топес притежава разрешение N 700 за извършване на периодични прегледи на ППС издаденo от  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за следните категории M1 M1G N1 N1G O1.

Предлагаме сключване на корпоративни договори с преференциални цени( вкл. лични автомобили на служители).


ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГТП

-  Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.

- Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.

- Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).

- Документ за платен данък МПС.

- Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.