Почистване на всички видове DPF филтри

Филтърът за твърди частици [DPF филтър] е част от изпускателната система на автомобилите, предназначено за премахване на прахови частици или сажди от отработените газове на дизеловите двигатели.  При експлоатация се натрупват сажди и твърди частици, които пречат на нормалната работа.

В нашия автосервиз предлагаме:

  • Рециклиране и почистване на катализатори и филтри за твърди частици.
  • Почистване на DPF филтър на леки и лекотоварни автомобили
  • При рециклиране и почистване се избягво премахването на DPF филтъра, което предизвиква допълнителни проблеми в бъдеще
  • След рециклиране и почистване се нормализира работата на двигателя
  • Намалява се  консумацията на гориво