Автоцентър ТОПЕС

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД


27.04.2020 / от ТОПЕС ООД

ДОКУМЕНТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ГТП

-  Регистрационен талон на автомобила – част I и част II (голям и малък талон), като се допуска и ксерокопие на големия.

- Полица от валидна застраховка гражданска отговорност.

- Ако автомобилът има газова уредба трябва да разполага със стикер "GAS" на задното стъкло (удостоверението за ГТП, удостоверява и изправността на газовата уредба).

- Документ за платен данък МПС.

- Документ за самоличност на лицето, което представя автомобила на преглед.В автосервиз Топес извършваме услуга по първоначална регистрация на газови уредби.

За целта ви е необходим:

Протокол за поставената АГУ от оторизиран сервиз.